Definition af kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger er udgifter til at levere en bestemt mængde varer eller tjenester til kunder. For eksempel kan en virksomhed drive en produktionslinje på tre skift for at levere varer til sine kunder rettidigt. Hvert på hinanden følgende skift udgør en stigende kapacitetsomkostning. Hvis virksomheden ønsker at reducere sin omkostningsstruktur, kan det eliminere et skift, selvom det reducerer dets kapacitet.

En lang række omkostninger kan inkluderes i kapacitetsomkostningskonceptet. For eksempel, hvis en organisation konstruerer et produktionsanlæg til at udvide sin kapacitet, afholdes følgende faste omkostninger:

  • Afskrivninger på bygninger og udstyr

  • Bygning og vedligeholdelse af udstyr

  • Forsikring af anlægget og udstyr

  • Ejendomsskat

  • Sikkerhed for bygningen

  • Hjælpeprogrammer

Kapacitetsomkostningerne er ofte stort set faste. Dette betyder, at en virksomhed skal pådrage dem selv i mangel af nogen salgsaktivitet. I betragtning af deres faste karakter vil kapacitetsomkostninger øge risikoen for, at en virksomhed genererer tab under et salgsnedgang. Derfor er det almindeligt, at virksomheder parrer deres kapacitetsniveauer under konjunkturnedgang, hvilket kan omfatte skodder. Den nøjagtige mængde kapacitet, der skal vedligeholdes, kan planlægges til brug af kapacitetsbehovsplanlægning, der beregner de krævede kapacitetsniveauer på forskellige salgsniveauer og produktblandinger.

Det er muligt i vid udstrækning at eliminere kapacitetsomkostninger ved at flytte arbejdet til tredjemand. Resultatet er dog normalt højere omkostninger pr. Produceret enhed, da disse tredjeparter inkluderer en overhead i deres prisfastsættelse. De øgede variable omkostninger, der opkræves af tredjeparter, har også tendens til at reducere den samlede fortjeneste, som en virksomhed tjener.

En anden mulighed er at skære ned på kapaciteten og også hæve produktpriserne. Denne kombination reducerer kundernes efterspørgsel for at matche det reducerede kapacitetsniveau, samtidig med at den potentielt forbedrer virksomhedens fortjeneste. Denne fremgangsmåde fungerer dog kun, når kunderne er relativt ufølsomme over for prisstigninger, hvilket sandsynligvis er tilfældet, hvis en virksomhed har stærke produktmærker, som kunderne oplever at have stor værdi.