Normal kapacitet

Normal kapacitet er den mængde produktionsvolumen, der med rimelighed kan forventes på lang sigt. Normal kapacitet tager højde for nedetid, der er forbundet med periodiske vedligeholdelsesaktiviteter, besætningsproblemer osv. Ved budgettering for den produktionsmængde, der kan opnås, skal der anvendes normal kapacitet snarere end det teoretiske kapacitetsniveau, da sandsynligheden for at opnå normal kapacitet er ret høj. Det normale kapacitetsniveau kan falde over tid, efterhånden som produktionsudstyr bliver ældre, da udstyret kræver mere vedligeholdelsesindsats.