Betinget løfte om at give

Et betinget løfte om at give er et løfte fra en donor om at bidrage med aktiver, men kun hvis en bestemt begivenhed finder sted. Modtageren har således ikke ret til de lovede aktiver, før den fastsatte begivenhed har fundet sted. I dette tilfælde skal modtageren kun anerkende aktivet, når de underliggende betingelser i det væsentlige er opfyldt (f.eks. På det tidspunkt, hvor løftet bliver ubetinget).

For eksempel lover en donor en gave på $ 1.000.000 til det lokale balletkompagnis bygningsfond, som er afhængig af, at balletkompagniet først hæver $ 250.000 fra andre kilder. Balletselskabet gør det efter seks måneder, så det kan registrere løftet om at give som et tilgodehavende på det tidspunkt.