Jordnøddesmør koster

Omkostning med jordnøddesmør indebærer at tildele faste omkostninger ved hjælp af brede gennemsnit snarere end at gøre det på en mere målrettet måde. Navnet kommer fra, hvordan jordnøddesmør spredes - ensartet over et helt stykke brød. En effekt af omkostninger ved jordnøddesmør er, at omkostninger til overhead kan blive underanvendt eller overanvendt på omkostningsobjekter (såsom produkter). Når dette sker, kan ledelsen tro, at et produkt har en pris, der er lavere eller højere, end det virkelig kan være tilfældet. Hvis der er anvendt for lidt overhead på et produkt, er der en tendens til at acceptere priser, der er for lave. Omvendt, hvis der er anvendt for meget generalomkostninger, kan ledelsen hæve prisen på et produkt i overdreven grad for at dække omkostningerne, hvilket resulterer i få salg og tab af markedsandele.

Aktivitetsbaseret omkostning (ABC) er det modsatte af omkostninger ved jordnøddesmør. Det involverer identifikation af aktiviteter inden for en virksomhed, tildeling af omkostninger til disse aktiviteter og derefter anvendelse af omkostningerne ved aktiviteterne til omkostningsobjekter baseret på deres aktivitetsbrug. Resultatet er langt mere målrettede omkostningsallokeringer.