Udeladelig præference definition

En ugyldig præference opstår, når der er en overførsel af aktiver til en kreditor kort før en debitor indgiver konkursbeskyttelse. Modtageren af ​​disse aktiver skal returnere dem til konkursboet. En ugyldig præference er sket, når følgende betingelser er til stede:

  • Der er en overførsel til en kreditor eller til fordel for kreditor.

  • Overførslen vedrører en allerede gæld.

  • Overførslen blev foretaget, mens skyldneren var insolvent (hvilket antages at være tilfældet inden for 90 dage efter konkursbegæringsdatoen).

  • Overførslen fandt sted inden for 90 dage efter konkursbegæringsdatoen eller inden for et år i tilfælde af betaling til en insider.

  • Overførslen tillod kreditor at modtage mere, end det ville have været tilfældet, hvis skyldneren var blevet likvideret gennem en kapitel 7-arkivering.

En kreditor kan forsvare sig mod et ugyldigt præferencekrav ved at bevise, at overførslen blev foretaget til gengæld for ny værdi, der blev stillet til debitor, hvilket derfor ikke ville reducere de beløb, der blev inddrevet af andre kreditorer. Et andet forsvar er, at overførslen blev foretaget i den normale forretning baseret på relevante industristandarder, hvilket betyder, at det var en planlagt betaling, der alligevel ville være sket. Denne sidstnævnte undtagelse har til formål at forhindre handelskreditorer i at blive straffet.

En betaling til en sikret kreditor kan ikke betegnes som en ugyldig præference, da betalingen ville blive betalt fuldt ud i tilfælde af en afvikling af debitor.