Fleksibel budgettering definition

Et fleksibelt budget eller "flex" -budget varierer med ændringer i mængden af ​​den faktiske indtjening. I sin enkleste form vil flex-budgettet bruge procentsatser af indtægter til visse udgifter snarere end de sædvanlige faste tal. Dette giver mulighed for en uendelig række ændringer i budgetterede udgifter, der er direkte knyttet til indtægtsvolumen. Denne tilgang er mere nyttig end et statisk budget, da et fleksibelt budget reagerer på ændringer i faktiske indtægtsniveauer.

Denne tilgang ignorerer dog ændringer i andre omkostninger, der ikke ændres i overensstemmelse med små indtægtsvariationer. Derfor vil et mere sofistikeret format også omfatte ændringer i mange ekstraomkostninger, når visse større indtægtsændringer forekommer og derved tegne sig for trinomkostninger. Ved at foretage disse ændringer i budgettet vil en virksomhed have et værktøj til at sammenligne faktisk med budgetteret præstation på mange aktivitetsniveauer.

Selvom flex-budgettet er et godt værktøj, kan det være svært at formulere og administrere. Et problem med formuleringen er, at mange omkostninger ikke er fuldt variable, i stedet for en fast omkostningskomponent, der skal inkluderes i flex-budgetformlen. Et andet problem er, at der kan bruges meget tid på at udvikle trinomkostninger, hvilket er mere tid end det typiske regnskabspersonale har til rådighed, især når man er midt i oprettelsen af ​​standardbudgettet. Derfor har flex-budgettet tendens til kun at omfatte et lille antal trinomkostninger samt variable omkostninger, hvis faste omkostningskomponenter ikke er fuldt indregnet.