Ikke-gensidig overførsel

En ikke-gensidig overførsel sker, når et aktiv gives til en tredjepart uden forventning om betaling i bytte. En ikke-gensidig overførsel betragtes typisk som et bidrag. Modtageren af ​​denne overførsel registrerer det modtagne aktiv til dagsværdien på overførselsdatoen. Initiativtageren til overførslen registrerer aktivets disposition til dagsværdien, hvilket kan resultere i indregning af gevinst eller tab.