Optjente lønninger

Påløbne lønninger henviser til det forpligtelsesbeløb, der er tilbage ved udgangen af ​​en rapporteringsperiode for lønninger, der er optjent af medarbejderne, men som endnu ikke er betalt til dem. Disse oplysninger bruges til at bestemme en virksomheds restkompensationsansvar fra et bestemt tidspunkt.

Som et eksempel på påløbne lønninger udbetales Mr. Jones en løn på $ 10.000 pr. Måned, der udbetales den 25. i måneden. Ved udgangen af ​​måneden skylder hr. Jones arbejdsgiver ham fem dages løn, hvilket er 16,6% af hans fuldmånedsløn. Derfor påløber arbejdsgiveren ved månedsslutningen en lønudgift på $ 1.666,67 for at afspejle denne ubetalte del af hans løn. Posten er en omvendt post, hvilket betyder, at den vender i begyndelsen af ​​den næste måned, der skal erstattes senere i den følgende måned med den faktiske lønning til Mr. Jones. Denne periodisering kan ledsages af en yderligere post for at periodisere eventuelle relaterede lønskatter.

Den påløbne lønpost er en debitering på kompensationskontoen (eller løn) og en kredit på den akkumulerede lønkonto. Den akkumulerede lønkonto er en passivkonto og vises således i balancen. Hvis beløbet skal betales inden for et år, klassificeres denne linjepost som en kortfristet forpligtelse på balancen.