Afkast af definition på samlet kapital

Afkastet af den samlede kapital måler effektiviteten, hvormed investerede midler bruges i en virksomhed. Det sammenligner en organisations rentabilitet med det samlede beløb, der investeres i den. Konceptet er mest anvendeligt for virksomheder, der bruger store gældsbeløb i deres kapitalstruktur. Disse enheder anvender gearing for at opnå et højt afkast på egenkapitalen. For at se, hvordan de klarer sig, når de bruger alle former for finansiering, bruger vi afkastet af den samlede kapital.

Formlen for afkastet af den samlede kapital er at dividere indtjeningen før renter og skat med det samlede gæld og egenkapital. Beregningen er:

Indtjening før renter og skatter ÷ (Gæld + egenkapital)

= Afkast af den samlede kapital

For eksempel har en virksomhed genereret $ 150.000 i earningss før renter og skatter. Ved udgangen af ​​rapporteringsperioden har den $ 300.000 i gæld og $ 700.000 i egenkapital. Dens afkast af den samlede kapital er:

$ 150.000 indtjening før renter og skatter ÷ ($ 300.000 gæld + $ 700.000 egenkapital)

= 15% Afkast af den samlede kapital

Målingen kan ændres for at anvende driftsresultat, hvis der er afvigende resultater fra finansiering og andre aktiviteter, der væsentligt skifter resultaterne. For eksempel kan der være en stor mængde afledte indtægter, der maskerer et driftstab.