Jobordre omkostningsark

Et jobordreomkostningsark akkumulerer omkostningerne til et bestemt job. Det bruges i et jobomkostningssystem. Dette omkostningsark er mest udarbejdet til produktionskørsler med en enkelt enhed eller batchstørrelse. Oplysningerne indeholdt i omkostningsarket inkluderer jobnummer, start- og stopdatoer, antallet af producerede enheder, alle direkte materialer og direkte arbejdsomkostninger forbundet med et job og en fabriksallokering. De resulterende oplysninger kan bruges til fakturering plus kunder til kunder, eller så ledelsen forstår, om den pris, der er angivet for et job, resulterede i et overskud.