Bonusmetode

Bonusmetoden bruges til at give en ny partner yderligere kapital i et partnerskab, når personen tilføjer partnerskabet goodwill eller et andet immaterielt aktiv. Enhver positiv forskel mellem det tildelte kapitalbeløb og den nye partners materielle aktivbidrag registreres i de oprindelige partneres kapitalkonti baseret på partnernes normale metode til fordeling af overskud og tab. Hvis det tildelte kapitalbeløb er mindre end det materielle aktivbidrag, allokeres forskellen til den indgående partner. Bonusmetoden er især almindelig, når en ny partner har en usædvanlig høj ekspertise, der forventes at hjælpe et partnerskab.