Opløbet løn

Påløbet løn henviser til det forpligtelsesbeløb, der er tilbage ved afslutningen af ​​en rapporteringsperiode for lønninger, der er optjent af timemedarbejdere, men som endnu ikke er betalt til dem. Denne forpligtelse er inkluderet i kapitlet om kortfristede forpligtelser i en virksomheds balance. Påløbne lønninger registreres for at indregne hele lønudgiften, som en virksomhed har afholdt i en rapporteringsperiode, ikke kun det faktisk betalte beløb.

F.eks. Får Mr. Smith 20 dollars i timen. Han betales gennem den 25. dag i måneden og har arbejdet yderligere 32 timer i løbet af 26. til 30. dag i måneden. Dette ubetalte beløb er $ 640, som arbejdsgiveren skal registrere som påløbne lønninger ved udgangen af ​​måneden. Denne periodisering kan ledsages af en yderligere post for at periodisere eventuelle relaterede lønskatter.

Den periodiserede lønpost er en debitering på lønudgiftskontoen og en kredit til den periodiserede lønkonto. Angivelsen skal vendes i begyndelsen af ​​den følgende rapporteringsperiode.