Kontorudstyr

Kontorudstyr er en anlægskonto, hvori anskaffelsesomkostningerne for kontorudstyr opbevares. Denne konto er klassificeret som en langsigtet aktivkonto, da aktivomkostningerne registreret i den forventes at blive holdt i mere end et år.

Eksempler på kontorudstyr er kopimaskiner, faxmaskiner, computere og printere.