Fratrædelsesgodtgørelse

Fratrædelsesgodtgørelse er enhver kompensation, som en arbejdsgiver betaler til en medarbejder, der udløses af personens afgang fra virksomheden. Fratrædelsesgodtgørelsen er typisk defineret i medarbejderhåndbogen og vil derfor variere markant efter virksomhed. For eksempel kan et firma tilbyde en uges løn for hvert år, der arbejdes. En aftale om udstedelse af fratrædelsesgodtgørelse kan være begrænset afhængigt af omstændighederne for en medarbejders afgang. For eksempel kan det betales i tilfælde af fyring, men betales ikke, hvis personen fyres af grund. En af grundene til udstedelse af fratrædelsesgodtgørelse er, at det forbedrer forholdet til lokalsamfundet og offentligheden som helhed, hvilket kan se skævt på medarbejdere, der afskediges uden kompensation.

Fratrædelsesgodtgørelse kan medtages i en fratrædelsespakke, der også inkluderer rådgivning om udplacering og udvidet adgang til sundhedsforsikring.