Regnskabssystem

Et regnskabssystem er et system, der akkumulerer, lagrer og behandler finansielle og regnskabsmæssige oplysninger. Systemet genererer rapporter, der bruges til at træffe beslutninger om, hvordan en organisation skal drives. Disse rapporter bruges også af udenforstående til at evaluere udlån og investeringsmuligheder hos virksomheden. Systemets nøglekomponenter er:

 • Politikkerne og procedurerne for, hvordan information indsamles.

 • De interne kontroller, der bruges til at sikre, at oplysningerne registreres korrekt.

 • Den uddannelse, der anvendes til at sikre, at brugerne betjener systemet korrekt.

 • Softwaren og den integrerede database, der bruges til at gemme og behandle information.

 • Den hardware, som softwaren og databasen er gemt på.

Et regnskabsinformationssystem køres normalt ved hjælp af elektronisk databehandlingsudstyr, men kan betjenes mindre effektivt med et manuelt bogføringssystem. Brug af et computerbaseret system er meget fordelagtigt, da det automatiserer mange regnskabsprocesser og derved reducerer transaktionsfejlrater. Det kan også producere rapporter meget hurtigere end et manuelt system.

Et regnskabsinformationssystem består typisk af flere moduler, som hver er designet til at håndtere bestemte typer transaktioner. Disse moduler inkluderer:

 • Tilgodehavender

 • Tilgodehavender

 • Beholdning

 • Lønningsliste

 • Hovedbog

 • Rapportering

Basissættet med moduler kan udvides til at omfatte supplerende funktioner, såsom indkøb, produktionsplanlægning, oplagring og menneskelige ressourcer.