Overførte omkostninger

Overførte omkostninger er de omkostninger, et produkt akkumulerer i løbet af sin tid i opstrøms arbejdscentre. Det er således de akkumulerede omkostninger ved et produkt, når det først ankommer til et downstream-arbejdscenter. Dette koncept bruges i et procesomkostningssystem.