Nuværende værdi

Nutidsværdi er den aktuelle værdi af kontanter, der skal modtages i fremtiden med en eller flere betalinger, som er blevet diskonteret til en markedsrente. Nuværdien af ​​fremtidige pengestrømme er altid mindre end det samme beløb af fremtidige pengestrømme, da du straks kan investere modtaget kontant nu og derved opnå et større afkast end fra et løfte om at modtage kontanter i fremtiden.

Begrebet nutidsværdi er kritisk i mange økonomiske applikationer, såsom værdiansættelse af pensionsforpligtelser, beslutninger om at investere i anlægsaktiver, og om man køber en type investering frem for en anden. I sidstnævnte tilfælde giver nutidsværdien et fælles grundlag for sammenligning af forskellige typer investeringer.

En væsentlig komponent i nutidsværdiberegningen er den rentesats, der skal anvendes til diskonteringsformål. Mens markedsrenten er den mest teoretisk korrekte, kan den også justeres op eller ned for at tage højde for den opfattede risiko for de underliggende pengestrømme. For eksempel, hvis pengestrømme blev opfattet som meget problematiske, kan en højere diskonteringsrente være berettiget, hvilket ville resultere i en mindre nutidsværdi.

Begrebet nutidsværdi er især vigtigt i hyperinflationsøkonomier, hvor værdien af ​​penge falder så hurtigt, at fremtidige pengestrømme stort set ikke har nogen værdi overhovedet. Brug af nutidsværdi tydeliggør denne effekt.