Bevilling

En bevilling er et direktiv om at bruge midler på en bestemt måde og inden for en begrænset periode. En bevilling kontrollerer således udgifterne til midler. Bevillinger bruges oftest af regeringer, hvor der normalt er et begrænset indtægtsbeløb, så der skal udvises stor omhu for at kontrollere udgifterne. For eksempel kan der foretages en bevilling til at afsætte midler til et motorvejsforbedringsprojekt eller til at opføre en regeringsbygning.