Obligationer, der skal betales

Obligationer, der skal betales, er en forpligtelseskonto, der indeholder det beløb, som udstederen skylder obligationsindehavere. Denne konto vises typisk i den langsigtede passivsektion på balancen, da obligationer typisk forfalder på mere end et år. Hvis de forfalder inden for et år, vises linjeposten i stedet i sektionen for aktuelle forpligtelser på balancen.

Vilkår for obligationer, der skal betales, er indeholdt i en obligationsindgåelsesaftale, der angiver obligationernes nominelle værdi, rentesatsen, der skal betales til obligationsindehavere, særlige tilbagebetalingsbetingelser og eventuelle pagter, der pålægges den udstedende enhed.

En virksomhed er mere tilbøjelig til at pådrage sig en forpligtelse, der skal betales, når de lange rentesatser er lave, så de kan låse låge pengepriser i en længere periode. Omvendt anvendes denne form for finansiering mindre almindeligt, når renten stiger. Obligationer udstedes typisk af større virksomheder og regeringer.