Definition af udbetalingsforhold

Udbetalingsforholdet er den andel af udbytte, som et selskab betaler til investorer i forhold til dets rapporterede nettoindkomst. Investorer bruger det til at vurdere en virksomheds evne til at betale udbytte. Forholdet kan bruges til at udlede følgende oplysninger:

  • Et højt forhold indikerer, at selskabets bestyrelse i det væsentlige afleverer alt overskud til investorer, hvilket indikerer, at der ikke synes at være en bedre intern anvendelse af fondene. Dette er en stærk indikation af, at en virksomhed ikke længere opererer på nogen vækstmarkeder.

  • Et lavt forhold indikerer, at bestyrelsen er mere bekymret for geninvestering af midler i virksomheden, idet antagelsen er, at investorer i stedet genererer et afkast gennem styrkelse af deres aktier på markedet.

  • En nedadgående tendens i forholdet kan indikere, at forretningens pengestrømme er faldende, så der er mindre kontanter til rådighed for udbytte.

  • En opadgående tendens indikerer, at virksomhedens pengestrømme stiger, hvilket gør det lettere for virksomheden at støtte flere udbetalinger.

  • Et udbetalingsforhold på mere end 1: 1 er ikke bæredygtigt og vil i sidste ende føre til et farligt fald i virksomhedens kontantreserver. Den eneste undtagelse er, når ikke-kontante omkostninger, såsom afskrivninger, nedbringer nettoindkomsten under den pengestrøm, der faktisk genereres.

Beregningen af ​​udbetalingsforholdet er at dividere det udbetalte udbytte pr. Aktie med nettoindtjeningen pr. Aktie, for hvilken formlen er:

Udbytte pr. Aktie ÷ Indtjening pr. Aktie = Udbetalingsgrad

Udbetalingsforholdet kan være vildledende, fordi det sammenligner en kontantpost (udbetalt udbytte) med en periodisering (nettoindkomst). Det er fuldt ud muligt, at en virksomhed kan rapportere et højt nettoindkomsttal uden at have tilstrækkelige pengestrømme til at understøtte store udbyttefordelinger, så forholdet mellem de to tal kan være mørkt.

Set fra en investors perspektiv skal forholdet være enten stabilt eller opadgående. Ellers vil disse investorer, der tiltrækkes af aktien på grund af dets tidligere pålidelige udbytte, sælge deres aktier, hvilket resulterer i en reduktion i selskabets aktiekurs.