Fakturadefinition

En faktura er et dokument indsendt til en kunde, der identificerer en transaktion, som kunden skylder betaling til udstederen. Dette dokument repræsenterer et aktiv fra udstederen og kundens forpligtelse. En faktura identificerer typisk følgende oplysninger:

  • Fakturanummeret

  • Sælgers navn og adresse

  • Køberens navn og adresse

  • Datoen for afsendelse eller hvornår tjenester blev leveret

  • En beskrivelse af de købte varer

  • Mængderne og de samlede omkostninger for de købte varer

  • Eventuel skyldig moms

  • Eventuelle forsendelses- og ekspeditionsgebyrer

  • Den samlede skyld

  • Betalingsbetingelser

En faktura kan sendes elektronisk eller som et papirdokument.