Dagbog

En dagbog er en bog med oprindelig post, hvor en revisor registrerer transaktioner efter dato, efterhånden som de forekommer. Disse oplysninger overføres senere til en hovedbog, hvorfra oplysningerne opsummeres i et sæt regnskaber. Dagbøger bruges kun i et manuelt regnskabsmiljø og findes derfor ikke almindeligt i et moderne regnskabssystem.