Nøglepersoner

Nøglepersoner er de mennesker, der har autoritet og ansvar for planlægning, ledelse og kontrol af en enheds aktiviteter, enten direkte eller indirekte. Denne betegnelse inkluderer typisk følgende positioner:

  • Bestyrelse

  • Chief Executive Officer, Chief Operating Officer og Chief Financial Officer

  • Næstformænd