Omkostninger til overensstemmelse

Omkostningerne ved overensstemmelse inkluderer alle afholdte udgifter for at sikre, at et produkt overholder minimumskvalitetsnormen. Overensstemmelsesomkostninger inkluderer følgende:

  • Standard applikation
  • Medarbejderuddannelse
  • Procesdokumentation
  • Produktinspektioner
  • Produkt test

Når disse omkostninger afholdes, er hensigten at undgå produktsvigt.