Livscyklusbudget

Et livscyklusbudget er et skøn over det samlede salg og overskud, der skal opnås fra et produkt i løbet af dets estimerede levetid. Dette skøn inkluderer omkostningerne til at udvikle, markedsføre og servicere et produkt. Således er den dækkede tidsperiode fra indledningen af ​​et produkt som et designkoncept gennem dets estimerede tilbagetrækning fra markedet. Livscyklusbudgetter er nyttige til estimering af overskuddet og pengestrømme forbundet med et projekt og kan bruges til beslutningen om, hvorvidt der skal investeres i et produkt. Et afgørende element i denne analyse er estimeringen af ​​et produkts levetid, da ledere har tendens til at være alt for optimistiske og estimere en længere levetid, end det virkelig er tilfældet, hvilket resulterer i overvurderet salg.

Konceptet kan også bruges til at bestemme investeringsniveauet i forskellige faser af et produkts levetid. For eksempel kan investering af yderligere midler i et mere robust produkt reducere de anslåede omkostninger ved garantikrav og kundeservice senere i et produkts levetid.