Overvejelsesdefinition

Overvejelse er en betaling foretaget af en part til en anden til gengæld for overførsel af noget af værdi. Det skal være af værdi for begge parter, der indgår en transaktion. Flere eksempler på overvejelser er som følger:

  • At få tildelt aktier i en virksomhed til gengæld for at levere ubetalte tjenester.

  • Udstedelse af titel til et køretøj til gengæld for juridiske tjenester.

  • Betaling kontant til gengæld for forkøbsret for fast ejendom.

  • Udstedelse af et lån til gengæld for et løfte om tilbagebetaling af hovedstolen plus renter.

Hvis værdifuld vederlag ikke er en del af en kontrakt, kan kontrakten erklæres ugyldig.