Definition af svig

Bedrageri er en falsk repræsentation af fakta, hvilket resulterer i genstand for svindel, der modtager en skade ved at handle på de vildledende fakta. Bedrageri resulterer i, at en person opgiver noget af værdi eller opgiver en juridisk ret. Det bevises i retten ved at vise, at handlinger fra en person, der begår bedrageri, involverede følgende elementer:

  • En falsk erklæring om en materiel kendsgerning;

  • Viden om, at udsagnet var usant;

  • Intention fra individet om at bedrage offeret;

  • Offentets tillid til erklæringen og

  • Skade påført ofret som følge af de foregående handlinger.

Nøgleelementet i den foregående definition er hensigt. En virksomhed kunne komme med falske fremstillinger i sine årsregnskaber, simpelthen fordi regnskabspersonalet begik en fejl ved udarbejdelsen af ​​visse økonomiske oplysninger. Dette er ikke bedrageri (selvom det kan være inkompetent), da der ikke var nogen hensigt at fejlagtigt give årsregnskabet. Omvendt, hvis en controller med vilje reducerer dårlig gæld reserve for at øge overskuddet og dermed udløser en bonus for ledelsen, det er svindel, fordi en falsk erklæring med vilje blev lavet.