rødt flag

I erhvervslivet er et rødt flag en indikator for, at der er noget galt med et system, en proces eller økonomiske resultater. Når et rødt flag ses, skal ledelsen tage skridt til at undersøge og rette situationen. Eksempler på røde flag er:

  • En ugunstig afvigelse i en virksomheds resultatopgørelse

  • En pludselig nedadgående tendens i produktsalg

  • En stigning i medarbejderomsætningen

  • En stigning i et produkts fejlrate