Definition af husdyr

Husdyr er kvæg, svin, heste, fjerkræ, får og små dyr opdrættet og opdrættet af en landbrugsproducent . En gård kan muligvis opdrætte husdyr til salg. Når dyr er tilgængelige og holdes til salg, kan gårdens regnskabsmand værdiansætte husdyrene til deres salgspris minus eventuelle anslåede omkostninger til bortskaffelse. Denne nettorealisationsværdi er kun tilgængelig, hvis alle følgende betingelser er til stede:

  • Der er pålidelige og realiserbare markedspriser for dyrene, som let kan bestemmes

  • Bortskaffelsesomkostninger er ubetydelige og forudsigelige

  • Dyrene kan leveres med det samme

Husdyret har en markedsværdi, der tildeles lagerbeholdningen og også registreres som en ændring i indtægterne i resultatopgørelsen. Ved udgangen af ​​rapporteringsperioden bestemmes og vurderes mængden af ​​opdrættet husdyr baseret på markedsprisen ved periodens udgang. Denne slutværdiansættelse sammenlignes derefter med værdiansættelsen, der allerede findes på den relevante beholdningskonto fra begyndelsen af ​​rapporteringsperioden. forskellen registreres på en indtægtskonto.