Færdigvarebeholdning

Færdige varer er varer, der er afsluttet ved fremstillingsprocessen eller købt i udfyldt form, men som endnu ikke er solgt til kunder. Varer, der er købt i udfyldt form, kaldes merchandise.

Omkostningerne ved færdigvarebeholdning betragtes som et kortvarigt aktiv, da forventningen er, at disse varer vil blive solgt på mindre end et år. Den samlede mængde færdigvarebeholdning ved afslutningen af ​​en rapporteringsperiode aggregeres typisk med omkostningerne til råvarer og bearbejdning og rapporteres inden for en enkelt "lagerbeholdning" -post på balancen.