Kapitalrationering

Kapitalrationering er den beslutningsproces, der bruges til at vælge kapitalprojekter, når der er et begrænset beløb til rådighed. Rationering kan også pålægges, når der er tilstrækkelig finansiering, men ledelsen begrænser den fra visse dele af virksomheden for at understrege investeringer i andre områder. Der er en række måder at deltage i kapitalrationering på, herunder følgende:

  • Begræns finansiering til de områder, der mest sandsynligt genererer det højeste afkast.

  • Kanalfinansiering til strategisk vigtige områder.

  • Fokus finansiering på flaskehalsoperationer for at øge kapaciteten.

  • Anvend en højere kapitalomkostning til beregning af nutidsværdien for at fjerne projekter med lavere afkast.

Der kan være en finansieringsbegrænsning, der forårsager kapitalrationering, når en virksomhed ikke er i stand til at opnå finansiering fra eksterne kilder til en rimelig pris, eller når ledelsen beslutter at tildele tilgængelige midler til andre formål, såsom betaling af udbytte til investorer.