Dobbelt prisfastsættelse

Dobbelt prisfastsættelse er en situation, hvor det samme produkt eller den samme service sælges til forskellige priser på forskellige markeder. Der er en række grunde til, at dobbeltprissætning kan anvendes, herunder følgende:

  • En aggressiv konkurrent kan bruge dobbelt prisfastsættelse til drastisk at sænke prisen på et nyt marked. Hensigten er at drive andre konkurrenter ud og derefter hæve sine priser, når de andre parter ikke længere sælger på markedet. Denne praksis kan være ulovlig.

  • Der kan være økonomiske og skattemæssige årsager til en anden prisfastsættelse. For eksempel kan ugunstige valutakurser eller valutabeholdelseskrav gøre det vanskeligere at sælge til et marked, så sælgeren skal hæve priserne for at udligne disse omkostninger ved at drive forretning.

  • Distributionsomkostninger kan være forskellige på hvert marked. For eksempel skal distributører bruges på et marked, mens salg kan være direkte til forbrugere på et andet marked. Hver distributionsvariation resulterer i forskellige margener, medmindre priser ændres for at skabe en ensartet margen på alle markeder.

  • Priserne kan være efterspørgselsbaserede. Således kan et flyselskab tilbyde en pris til en tidlig bookingskunde og en højere pris til nogen, der forsøger at købe et sæde i sidste øjeblik.