Definition af markedstilgang

Markedsmetoden er en værdiansættelsesmetode, der bruges til at udlede værdien af ​​et aktiv eller en virksomhed. I henhold til denne metode anvendes de priser, til hvilke lignende aktiver for nylig er solgt, som grundlag for en aktivværdiansættelse. Beløbene for dette nylige salg justeres for eventuelle forskelle mellem egenskaberne for de solgte aktiver og egenskaberne for den vare, der vurderes, med vægt på forskelle i mængde, kvalitet og størrelse. Outlier-sammenlignelige smides normalt ud eller er stærkt justeret, da de kan være forårsaget af særlige omstændigheder, der ikke gælder for målaktivet.

Markedsmetoden bruges ofte til at nå frem til værdien af ​​fast ejendom. Det kan også bruges til at værdsætte tæt holdte virksomheder, for hvilke der ikke er nogen børsnoterede aktier. For eksempel kan en ejendomsmægler indsamle oplysninger om sammenligneligt salg af fast ejendom i nærheden af ​​ejendommen, der ejes af en klient, og justere disse priser for forskelle i areal og bygning af kvadratmeter for at nå frem til en markedsbaseret vurdering af den målrettede ejendom.

Andre værdiansættelsesmetoder er enten baseret på omkostningerne til at genskabe et aktiv eller de diskonterede pengestrømme, der genereres af det.

Lignende vilkår

Markedsmetoden kaldes også markedssammenligningsmetoden og den markedsbaserede tilgang.