Udskudt kompensationsregnskab

Udskudt kompensationsregnskab

Hvis et udskudt kompensationsarrangement er baseret på medarbejderpræstationer i en bestemt tidsperiode, periodiseres omkostningerne ved den udskudte kompensation i denne præstationsperiode.

Hvis den udskudte kompensation er baseret på både nuværende og fremtidige tjenester, påløber kun en udgift for den del af kompensationen, der kan henføres til den aktuelle service. Fra den fulde berettigelsesdato for den udskudte erstatning skulle arbejdsgiveren have oparbejdet nutidsværdien af ​​de ydelser, der forventes udbetalt i fremtiden. Afhængigt af arrangementets vilkår kan det være nødvendigt at registrere en periodisering baseret på medarbejderens forventede levetid, som understøttet af dødelighedstabeller eller på de anslåede omkostninger ved en livrentekontrakt.

Eksempel på udskudt kompensationsregnskab

Armadillo Industries opretter en udskudt kompensationsaftale for sin administrerende direktør, hvorunder han bliver berettiget til de fordele, der er angivet i kontrakten, når fem år er gået. Betingelserne i aftalen indikerer, at den administrerende direktør vil yde tjenester i fem år for at tjene den udskudte kompensation, så Armadillo påløber omkostningerne ved kontrakten i de mellemliggende fem år.