Værdiansættelsesgodtgørelse

En værdiansættelsesgodtgørelse er en reserve, der bruges til at udligne beløbet for et udskudt skatteaktiv. Tillægsbeløbet er baseret på den del af det skatteaktive, for hvilket det er mere sandsynligt end ikke, at en skattefordel ikke vil blive realiseret af den rapporterende enhed.