Sådan skriver du en regnskabsjournal

En journalpost er en metode, der bruges til at føre en regnskabstransaktion i en virksomheds regnskaber. Hver journalpost skal generere mindst to lige store og modregne poster. Dette skyldes, at hver transaktion involverer en ændring mindst to steder i regnskabsregistrene, og summen af ​​alle debet og kreditter skal balancere. For eksempel:

  • Når du registrerer en leverandørfaktura, øges den både en udgiftskonto og den gældskonto (forpligtelses-) konto

  • Når du registrerer en kundefaktura, øges den både omsætningen og kontoen til tilgodehavende (aktiv)

  • Når du køber et fast aktiv, øger det kontoen for anlægsaktiver og formindsker kontantkontoen

  • Når du betaler medarbejdere, øger det lønudgiften og reducerer kontantkontoen

Formatet for en journalpost er, at den første kolonne skal indeholde det kontonavn / nummer, som posten foretages i, den anden kolonne, der indeholder debiteringsbeløbet, og den tredje kolonne, der indeholder det kreditbeløb, der indtastes. Kontonavnet / nummeret på den konto, der krediteres, er indrykket. Det er også nyttigt at medtage et unikt identifikationsnummer for journalpost og datoen for posten samt en kort fortællende beskrivelse. Hvis der er et stort antal journalposter, kan du også medtage en godkendelsessignaturblok samt en signatur og datoblok for den person, der indtaster journalposten i regnskabssoftwaren. Formatet for en grundlæggende journalpost er: