Rent overskudskoncept

Det rene overskudskoncept siger, at aktierelaterede gevinster og tab ikke skal medtages i resultatopgørelsen. I henhold til denne tilgang medtages ændringer i dagsværdien af ​​aktiver og forpligtelser i indtjeningen.