Lateral fusion

En lateral fusion er en fusion med et andet firma af omtrent samme størrelse. Virksomheder indgår laterale fusioner af følgende grunde:

  • Faktureringsfordele . Det kombinerede firma er nu i stand til at kvalificere sig til bud til større potentielle kunder.

  • Omkostningsreduktion . Kombination af virksomheder skaber en mulighed for at eliminere overflødige omkostninger.

  • Ekspertise . De kombinerede virksomheder har nu mere personale, hvilket giver den mere samlet ekspertise, end det tidligere havde været tilfældet.

Der er flere problemer, der kan forstyrre gennemførelsen af ​​en lateral fusion, herunder følgende:

  • Kontrol . Da de to fusionerende enheder er jævnaldrende, er der ingen klar indikation af, hvem der kontrollerer virksomheden.

  • Firmanavn . Da firmaerne har omtrent samme størrelse, er der ingen dominerende enhed, der håndhæver brugen af ​​dets firmanavn. I stedet for er de to parter mere tilbøjelige til at kæmpe om navnet, der skal bruges.

  • Placering . Igen, da firmaerne har omtrent samme størrelse, kan det være svært at forhandle, hvor den kombinerede enhed skal opholde sig.