Byggeri regnskab

Bygningsregnskab er en form for projektregnskab, hvor omkostninger tildeles specifikke kontrakter. Der oprettes et separat job i regnskabssystemet for hvert byggeprojekt, og omkostningerne tildeles projektet ved at kode omkostninger til det unikke jobnummer, efterhånden som omkostningerne afholdes. Disse omkostninger består primært af materialer og arbejdskraft med tillægsgebyrer for f.eks. Rådgivning og arkitektoniske gebyrer. En række indirekte omkostninger opkræves også til byggeprojekter, herunder omkostninger til tilsyn, leje af udstyr, supportomkostninger og forsikring. Administrationsomkostninger opkræves ikke til et byggeprojekt, medmindre dette er tilladt af kunden.

Indtægter indregnet under en kontrakt kan være baseret på den gennemførte kontraktmetode, når det ikke er muligt at bestemme procentdelen af ​​projektets færdiggørelse. Som navnet antyder, betyder det, at entreprenøren kun indregner hele projektindtægten og fortjenesten, når et projekt er afsluttet. Mere almindeligt anvendes metoden til afslutningsprocent, hvorunder entreprenøren indregner indtægter ved at anvende den anslåede færdiggørelsesprocent på det samlede forventede overskud. Denne tilgang giver entreprenøren mulighed for at indregne indtægter og overskud med jævne mellemrum over et projekts løbetid.

Når det fakturerede beløb på et byggeprojekt er større end de afholdte omkostninger, behandles forskellen som en forpligtelse fra entreprenøren, indtil de afholdte omkostninger indhenter faktureringen.