Nettoresultat

Nettoresultat er resultatet, efter at alle omkostninger er trukket fra indtægterne. Dette tal er det samlede resultat af alle organisations drifts- og finansieringsaktiviteter. Som sådan påberåbes det rutinemæssigt af investorer, kreditorer og långivere at træffe beslutninger om, hvordan man skal håndtere et firma. Nettoresultat kaldes også bundlinjen, fordi den er placeret nederst i resultatopgørelsen.

Nettoresultat er ikke det samme som netto pengestrømme, som fremgår af pengestrømsopgørelsen. Forskelle mellem nettofortjeneste og nettopengestrømme inkluderer timingproblemer relateret til periodiseringsregnskab og reduktion af pengestrømme forårsaget af udgifter til anlægsaktiver.