Koncernregnskab

Koncernregnskab er regnskab, der indeholder de finansielle oplysninger for mere end én komponent. En komponent er en enhed eller forretningsaktivitet, for hvilken der udarbejdes finansiel information separat, og som er inkluderet i koncernregnskabet. En komponent er oftest et datterselskab, men det kan også være en funktion, proces, produkt, service eller geografisk placering eller endda en investering, der regnskabsføres efter kapitalandelsmetoden.