Gensidig fond

En gensidig fond er en portefølje af værdipapirer, der ejes af mange investorer, hvor hver investor ejer aktier i porteføljen. Fonden drives af pengeforvaltere, der investerer midler med det mål at øge afkastet til investorer, enten fra indkomst eller kapitalgevinster. Den nøjagtige type investeringsstrategi, som pengeforvalterne deltager i, er baseret på de investeringsmål, der er angivet i fondens prospekt. En gensidig fond har fordelen ved at bringe professionel investeringsrådgivning til mindre investorer, som ellers ikke ville have adgang til en diversificeret portefølje.

Gensidige fondsaktier købes og sælges typisk til fondens indre værdi. Investorer oplever derefter gevinster og tab, når den indre værdi ændres. Nettoaktivværdien beregnes som det samlede beløb for værdipapirerne i porteføljen divideret med antallet af udestående aktier. Fondsforvalterne kan vurdere et rådgivnings- eller administrationsgebyr, der vurderes enten når aktier købes eller sælges, hvilket kaldes henholdsvis front-end eller back-end-belastning. Når der ikke opkræves noget rådgivnings- eller administrationsgebyr, kaldes det en no-load-fond.