Købskøbsmulighed

En købsoption er en klausul i en leasingaftale, der giver leasingtager mulighed for at købe det leasede aktiv til væsentligt mindre end dets dagsværdi på leasingperiodens ophørstidspunkt. Når denne mulighed er til stede, skal lejer normalt behandle leasingaftalen som en finansiel leasing, hvor leasingtager indregner det leasede aktiv på sin egen balance.