Aktivt marked

Et aktivt marked er et marked, der rutinemæssigt oplever høje transaktionsvolumener. Der er normalt en lille spredning mellem købs- og salgspriser, da der er så mange købere og sælgere, der er interesserede i handel. Nogle investorer vil kun købe værdipapirer og andre aktiver, der handles på et aktivt marked, fordi deres investeringer let kan afvikles, og det har kun en mindre indflydelse på priserne.