Perfekt markedsdefinition

Et perfekt marked er marked, der er struktureret til ikke at have nogen uregelmæssigheder, der ellers ville forstyrre de bedste priser, der opnås. Eksempler på denne perfekte markedsstruktur er:

  • Et stort antal købere

  • Et stort antal sælgere

  • Produkter er homogene

  • Information er frit tilgængelig for alle på markedet

  • Der er ikke noget samarbejde mellem markedsdeltagerne

  • Hver deltager er en pristager, der ikke har evnen til at påvirke markedspriserne

Der er få perfekte markeder; dem, der sælger råvarer, såsom landbrugsprodukter, repræsenterer den nærmeste tilnærmelse af et perfekt marked.