Anvendelse

Anvendelse er en långivers juridiske ret til at overtage pantsat sikkerhed, når en låntager ikke er i stand til at betale et lån tilbage. Recourse-udlån reducerer i høj grad risikoen for långivere, da det giver dem en anden kilde, hvorfra tilbagebetaling kan ske (udover låntagerens pengestrømme). En ordning med udlån til fuld regning efterlader låntageren ansvarlig for hele den underliggende gæld, hvilket kan være mere end det beløb, som långiveren opnår ved salg af den tilknyttede sikkerhed. I et non-regressystem kan långiveren kun opnå tilfredshed med salget af det sikkerhedsstillede aktiv - låntager hæfter ikke for noget yderligere beløb.

Større låntagere er mere tilbøjelige til at være i stand til at tvinge långivere til at acceptere ikke-regresserende långivningsordninger.