Forsoning

En forsoning indebærer at matche to sæt poster for at se, om der er nogen forskelle. Afstemninger er et nyttigt skridt til at sikre, at regnskabsposter er nøjagtige. Eksempler på afstemninger er:

  • Sammenligning af en kontoudtog med den interne registrering af kvitteringer og udbetalinger
  • Sammenligning af en tilgodehavendeopgørelse med en kundes oversigt over udestående fakturaer
  • Sammenligning af en leverandørerklæring med en virksomheds oversigt over udestående regninger

En forsoning kan afsløre bogføringsfejl og muligvis falske transaktioner. Et resultat af denne undersøgelse er, at justering af poster foretages i regnskaberne for at bringe dem i overensstemmelse med den støttende dokumentation.

Afstemningsprocessen sker normalt i slutningen af ​​hver rapporteringsperiode. Som en del af afslutningsprocessen kan regnskabspersonalet deltage i følgende afstemningsaktiviteter:

  • Afstem kontoudtoget
  • Afstem balansekonti med den understøttende detalje
  • Afstem beholdningsposter med saldi på stedet (hvis der anvendes et periodisk beholdningssystem)

Afstemninger betragtes som en vigtig kontrolaktivitet. Hvis de ikke udføres, øges sandsynligheden for, at en revisor finder fejl, hvilket kan udløse en vurdering af, at en virksomhed har en væsentlig kontrolsvaghed.