Uoptjent indkomst

Uoptjent indkomst er enhver indtjening fra en person, der ikke involverer hans direkte indsats eller arbejde. For eksempel betragtes løn som lønnet indkomst, mens følgende poster betragtes som uindtjent indkomst:

  • Kapitalgevinster
  • Udbytte
  • Arveindkomst
  • Interesse
  • Gaver
  • Livsforsikring fortsætter
  • Lotteri gevinster
  • Pensionsudbetalinger
  • Lejeindtægt
  • Veteranfordele

Den individuelle indkomstskattesats kan være forskellig for ikke-optjent indkomst end den sats, der anvendes på lønnet indkomst, da det antages, at de, der modtager ikke-optjent indkomst, er de rigeste mennesker, og derfor bør beskattes mere.

Kort sagt bruges begrebet uoptjent indkomst til at adskille løn og ikke-lønindkomst på individuelt niveau med henblik på anvendelse af en indkomstskattesats.

Lignende vilkår

Uindtjent indkomst er også kendt som passiv indkomst.