Forhold mellem pengestrøm og kapital

Forholdet mellem pengestrøm og kapitaludgift bruges til at bestemme en organisations evne til at erhverve kapitalaktiver ved hjælp af dens frie pengestrøm. Det beregnes ved at dividere pengestrømme fra driften med kapitaludgifter. Et højt forhold indikerer, at en virksomhed har et reduceret behov for at bruge gæld eller egenkapitalfinansiering til at understøtte sine kapitaludgifter. Omvendt indikerer et lavt forhold, at ledelsen kan være begrænset af finansieringstilgængeligheden, og det kan derfor være nødvendigt at beholde anlægsaktiver længere, end normalt ville være tilfældet.