Urealiseret beholdningstab

Et urealiseret beholdningstab er et fald i værdien af ​​et aktiv, hvor tabet endnu ikke er indregnet. Tabet realiseres, når aktivet er solgt eller bortskaffet på en anden måde. Ejeren af ​​et sådant aktiv kan vælge at fortsætte med at eje det i håb om, at dets værdi til sidst vil stige og derved slette det urealiserede tab.

Kun et realiseret beholdningstab kan bruges til at udligne en skattepligtig gevinst med det formål at reducere ens skattepligt.

For eksempel ejer Orange Corporation et værdipapir, der koster $ 10.000, men som nu har en markedsværdi på $ 8.000. Orange har derfor et urealiseret tab på $ 2.000.